Vaikų Tarybos kreipimasis

Esame Vaikų Taryba (toliau Taryba) – vienintelė tokia Lietuvoje – atstovaujanti vaikų balsą ir teikianti siūlymus, rekomendacijas Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Taryba sudaryta iš penkiolikos 10–16 metų amžiaus mokinių, iš įvairių Lietuvos miestų, atstovaujančių visos Lietuvos vaikų balsą. Skaitykite toliau

Mokyklos taryba

2021 m. lapkričio 23 dieną įvyko Jonavos pradinės mokyklos tarybos posėdis. Buvo patvirtinti nauji Tarybos nariai, tarp kurių ir savivaldos atstovas – Lakštingalų mikrorajono seniūnaitis Gintaras Jakutavičius, pasidalintos atsakomybės bei aptartos planuojamos įgyventi mokyklos aplinkos gerinimo idėjos, socialinės iniciatyvos bei kultūrinė veikla. Skaitykite toliau

Šiaurės šalių literatūros /Nordisk litteraturuge savaitė

Lapkričio 15–19 dienomis mokyklos bibliotekoje vyko Šiaurės šalių literatūros savaitė, kurios tikslai yra populiarinti skaitymą, Šiaurės šalių literatūrą, kultūrą, bei gerinti mokinių skaitymo gebėjimus. Šiemet Šiaurės šalių literatūros savaitė pakvietė skaitytojus į garsinius knygų skaitymus svajonių ir ilgesio tema Šių metų skaitymams parinktos knygos iš Alandų salų, siekiant prisidėti prie regiono autonomijos šimtmečio paminėjimo. Skaitykite toliau