2016-11-25 Projektinė diena „Olimpinė karta“

Mūsų mokykla  nuo 2012 metų dalyvauja projekte „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose”. Nuo 2016 metų šis projektas keitė pavadinimą “Olimpinė karta”. Kasmet teikiame  paraiškas finansavimo projektų konkursui „Olimpinę ugnelę – į kiekvieno širdelę“. Džiugu, kad mūsų mokyklos projektą teigiamai įvertina ir finansiškai remia  Olimpinio švietimo komisija. Skaitykite toliau

2016-11-09 Netradicinė muzikos pamoka

DALYVAUJANT ČIČINŲ KULTŪROS CENTRO TRADICINĖS MUZIKOS KAPELAI „KRAITĖ“ 

Vargu, ar kas drįstų prieštarauti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio minčiai: „Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas.“ Skaitykite toliau